Partners en adviseurs

Partner

De partner van Coöperatie Groen Hofzicht is:

Aegon regelt en betaalt de hoofdbekabeling en geeft gratis het recht op het gebruik van het dak aan de coöperatie. Met miljoenen klanten en zo'n 30.000 medewerkers wereldwijd, neemt Aegon zijn bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Op een verantwoordelijke wijze worden financiële, materiële en menselijke middelen ingezet. Met oog voor de belangen van klanten, medewerkers, aandeelhouders, zakenpartners én de buren. De concrete bijdrage aan de realisatie en exploitatie van de zonnepanelen-installatie van Groen Hofzicht is daarvan een voorbeeld. (De gehele zonnepanelen-installatie is het economisch en juridisch eigendom van Coöperatie Groen Hofzicht.)

Adviseurs

De adviseurs van Coöperatie Groen Hofzicht zijn:

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. DDH begeleidt Coöperatie Groen Hofzicht onder meer bij de aanvraag van een subsidie van het Klimaatfonds Den Haag en Fonds 1818. Website

Zon op Museon van Buurt Energie Statenkwartier (BES) biedt inwoners van Den Haag de mogelijkheid zelf zonne-energie op te wekken, ook al kan je dat niet op eigen dak. BES heeft een installatie van ruim 200 zonnepanelen geplaatst op het dak van het MUSEON. Website

Notariaat Statenhaghe is een notariskantoor in het Statenkwartier in Den Haag (stadsdeel Scheveningen). Notaris mevrouw mr. Froukje Bakker heeft advies uitgebracht over de Statuten van Coöperatie Groen Hofzicht. Op 22 juli 2016 ondertekenden de initiatiefnemers de oprichtingsakte van de coöperatie. Website

Blenheim is een advocatenkantoor in Amsterdam en verricht op verzoek van en voor Coöperatie Groen Hofzicht de juridische toetsing van overeenkomsten. De advocaten van Blenheim verlenen een breed scala aan juridische diensten. Website

De Groene Regentes is de initiatiefnemer van het in 2015 gerealiseerde project om zonnepanelen op het dak van de sporthal aan de Gaslaan 200 in Den Haag te realiseren. De Groene Regentes bestaat uit buurtbewoners van het Regentesse-Valkenboskwartier die zich inzetten voor een groene en duurzame wijk. De Groene Regentes deelt zijn kennis met Groen Hofzicht, en wij met hen. Website

De statuten, ledenovereenkomst en ledenverklaring van Coöperatie Groen Hofzicht zijn opgesteld mede aan de hand van de het modelstatuut, en de voorbeeld ledenovereenkomst en de voorbeeld ledenverklaring, zoals beschikbaar gesteld door HIER opgewekt. Website (2.19)

Subsidie

Dit project is mede mogelijk dankzij subsidie van:

In de opstartfase van dit project zijn advies- en proceskosten gemaakt. De gemeente Den Haag heeft daarvoor in 2016 de subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken beschikbaar gesteld. Website

Leverancier en installateur

Aan de keuze van het bedrijf, dat de zonnepanelen-installatie van de Coöperatie Groen Hofzicht is een uitgebreid aanbestedingstraject vooraf gegaan. Beoordelingscriteria voor de offertes waren onder meer: de opbrengst per jaar in mWh, de CO2 besparing in 15 jaar, de prijs per paneel, de prijs per kWh en referentieprojecten. De opdracht is gegund aan SolarNRG uit Poeldijk, Website

Wijken - stadsdeelkantoor, wijkberaden, duurzaamheidssites

Dit initiatief wordt gesteund door: stadsdeelkantoor Haagse Hout, Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout, Duurzaam Mariahoeve, wijkberaad Bezuidenhout, wijkberaad Mariahoeve e.a.