Nu inschrijven voor zonnepanelen-installatie Groen Hofzicht

Plaatsingsdatum: 9-sep-2016 8:33:12

Coöperatie Groen Hofzicht U.A. heeft de inschrijving geopend voor deelname aan de zonnepanelen-installatie op het dak van het Aegon-hoofdkantoor in Den Haag. Per aandeel/zonnepaneel maakt u een aanbetaling van 100 euro over naar bankrekeningnummer NL28INGB0007344356, t.n.v. Groen Hofzicht Coöperatie U.A.

Inschrijven

Toewijzing

    • De toewijzing van het aantal panelen is op volgorde van ontvangst van het inschrijvingsbedrag (aantal panelen x 100 euro) op de rekening van Coöperatie Groen Hofzicht U.A.
    • Na toewijzing van het aantal panelen zal Coöperatie Groen Hofzicht U.A. het corresponderende bedrag niet terugstorten.
    • Als het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare panelen overschrijdt zal de coöperatie wel tot terugstorting overgaan.

Resterend bedrag

De eenmalige kosten per aandeel/zonnepaneel bedragen ca. 335 euro ex. btw. Zodra de definitieve prijs per aandeel/zonnepaneel bekend is ontvangt u daarover via het door u opgegeven e-mail adres bericht van Groen Hofzicht. Naar verwachting maakt de coöperatie deze prijs eind september 2016 bekend. U maakt dan het resterend bedrag (bedrag per aandeel/zonnepaneel minus aanbetaling er aandeel/zonnepaneel) over naar Groen Hofzicht Coöperatie U.A.

Lid Coöperatie

Twee vrijwilligers van de coöperatie zullen vervolgens iedere individuele deelnemer persoonlijk een bezoek brengen voor de ondertekening in tweevoud van de Ledenovereenkomst. U bent dan lid van de Coöperatie Groen Hofzicht. De oplevering en ingebruikname van de zonnepanelen-installatie staat gepland uiterlijk begin 2017.