Inschrijven

Omdat het maximum aantal inschrijvingen is behaald op 12-10-2016, is de inschrijving gesloten. Wel is er een wachtlijst. Mocht u willen deelnemen aan dit project met 1 of meer panelen, dan kunt u dit melden via dit formulier.

De onderstaande tekst betrof de toelichting op de inschrijving.

Per aandeel/zonnepaneel maakt u een aanbetaling van 100 euro over naar bankrekeningnummer NL28INGB0007344356, t.n.v. Groen Hofzicht Coöperatie U.A.

Toewijzing

    • De toewijzing van het aantal panelen is op volgorde van ontvangst van het inschrijvingsbedrag (aantal panelen x 100 euro) op de rekening van Coöperatie Groen Hofzicht U.A.
    • Na toewijzing van het aantal panelen zal Coöperatie Groen Hofzicht U.A. het corresponderende bedrag niet terugstorten.
    • Als het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare panelen overschrijdt zal de coöperatie wel tot terugstorting overgaan.

Resterend bedrag

De eenmalige kosten per aandeel/zonnepaneel bedragen ca. 335 euro ex. btw. Zodra de definitieve prijs per aandeel/zonnepaneel bekend is ontvangt u daarover via het door u opgegeven e-mail adres bericht van Groen Hofzicht. Naar verwachting maakt de coöperatie deze prijs eind september 2016 bekend. U maakt dan het resterend bedrag (bedrag per aandeel/zonnepaneel minus aanbetaling er aandeel/zonnepaneel) over naar Groen Hofzicht Coöperatie U.A.

Lid Coöperatie

Twee vrijwilligers van de coöperatie zullen vervolgens iedere individuele deelnemer persoonlijk een bezoek brengen voor de ondertekening in tweevoud van de Ledenovereenkomst. U bent dan lid van de Coöperatie Groen Hofzicht. De oplevering en ingebruikname van de zonnepanelen-installatie staat gepland uiterlijk begin 2017.

(Door akkoord te gaan met de voorinschrijving geeft u eveneens toestemming dat uw gegevens worden opgenomen in het geautomatiseerd gegevensbeheersysteem van Coöperatie Groen Hofzicht.)