FAQ

 1. Hoeveel zonnepanelen zijn er geplaatst?
  1. Er zijn 539 zonnepanelen gelegd op de daken van het hoofdkantoor van Aegon, aan het Aegonplein, naast het NS station Den Haag Mariahoeve. De bedekking van deze daken is recent geheel vernieuwd.
 2. Wie kan er meedoen?
  1. Voorwaarde 1: Eigenaren van woningen en huurders die binnen het postcodegebied (postcoderoos geheten) van dit project wonen: 2591, 2592, 2593, 2594, 2272 of 2273. Ook ondernemers (MKB, ZZP'ers), met een kleinverbruikaansluiting kunnen tot 10.000 kWh per jaar ook meedoen. Mits actief in het postcoderoosgebied.
  2. Voorwaarde 2: U betrekt uw stroom van een van deze leveranciers: Anode, Budget Energie, De Groene Stroomfabriek, Delta, Eneco, energiedirect.nl, Energie van ons, Engie, E.On, Essent, Greenchoice, Huismerk Energie, NLE, Nuon, om | nieuwe energie, Oxxio, Pure Energie, Qurrent, Vandebron.
 3. Van wie is de zonnepanelen-installatie?
  1. De zonnepanelen is in economische en juridische zin het eigendom van Coöperatie Groen Hofzicht zoals vastgelegd in de overeenkomst met Aegon.
  2. Wat is de postcoderoosregeling?
  3. De officiële naam van de postcoderoosregeling is 'regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek'. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie, en die in de postcoderoos van deze productie-installatie wonen. De verlaging van het tarief van de eerste schijf tot nihil wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Lees meer
 4. Hoe werkt de verrekening?
  1. Kleinverbruikers investeren via een coöpera­tie in een duurzame elektriciteits­installatie. De opgewekte energie wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier naar keuze. De deelnemende kleinverbruikers krijgen de korting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft een energieleverancier - d.w.z. een van de bij vraag 2 genoemde bedrijven: Eneco, Greenchoice, Qurrent, Budget Energie, NLE - gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe. (Bron)
 5. Welke voordelen heeft het meedoen voor uzelf?
  1. Dit project is bedoeld voor mensen die de rompslomp niet willen zoals onderhoud en de verzekering van de zonnepanelen-installatie, geen (geschikt) dak hebben, het gewoon leuk vinden of andere motieven hebben om onze wijken te helpen verduurzamen. Bovendien worden de zonnepanelen ergens anders gelegd dan op uw dak. Het aanzicht van uw huis blijft dus intact. Nog belangrijker is dat de overheid voor 15 jaar de energiebelastingteruggave (in 2017 € 0,1226 /kWh) garandeert.
 6. Wat kosten de panelen?
  1. De prijs is 330 euro (incl BTW!) (Zie ook: Kosten en opbrengsten)
 7. Hoeveel panelen kan ik maximaal aanschaffen?
  1. U zult in eerste instantie maximaal 15 aandelen / zonnepanelen kopen. Mocht blijken dat er na de eerste inschrijfronde nog aandelen / zonnepanelen beschikbaar zijn, dan zult u daarop (weer) kunnen inschrijven. Let er wel op dat u in totaal voor een maximaal aantal panelen kunt inschrijven dat overeenkomt met een eigen verbruik van maximaal 10.000 kWh per jaar.
   1. Houd daar rekening mee als u thuis al zonnepanelen heeft. Wij adviseren u niet meer dan 90% van uw huidige jaarverbruik (kWh) te reserveren. Produceert u jaarlijks meer dan u verbruikt dan krijgt u over het meerdere namelijk geen korting op uw energienota (zie deze pagina voor het rekenvoorbeeld). Daarom adviseren wij lager te gaan zitten.
   2. Update: omdat het maximum aantal inschrijvingen is behaald op 12-10-2016, is de inschrijving gesloten. Wel is er een wachtlijst. Mocht u willen deelnemen aan dit project met 1 of meer panelen, dan kunt u dit melden via het interesseformulier.
  2. Wat is een EAN-code?
  3. EAN staat voor European Article Numbering. Deze vindt u op uw energierekening, ook wel jaarafrekening genoemd. Het is een code die uit 18 cijfers bestaat. Een EAN-code is het identificatienummer van een energieaansluiting. Vanwege het unieke karakter van iedere EAN-code kan het zijn dat u twee EAN-codes ziet op uw energierekening, bijvoorbeeld een elektriciteit EAN code en een gas EAN code. Wij vragen op het inschrijfformulier om uw elektriciteit EAN-code.
 8. Hoeveel levert 1 paneel in kWh op?
  1. Ongeveer 225 kWh per jaar. De zogenaamde piekopbrengst is ongeveer 265 kWh.
 9. Wat is de terugverdientijd van 1 paneel?
  1. Zie ook: Terugverdientijd
 10. Wat gebeurt als de stroomprijs stijgt of daalt?
  1. Als de reguliere stroomprijs stijgt en de energiebelasting blijft gelijk, dan gaat u meer betalen op jaarbasis. De coöperatie heeft dan wel hogere inkomsten uit de verkoop van de zonnestroom. Daalt de stroomprijs en de energiebelasting blijft gelijk, dan gaat u minder betalen op jaarbasis. Maar ook de coöperatie heeft dan minder inkomsten uit de verkoop van stroom. Naar verwachting zal de kale stroomprijs de komende jaren niet veel stijgen, misschien zelfs wel licht dalen. De energiebelasting daarentegen gaat naar verwachting wel stijgen. Omdat de postcoderoosregeling gekoppeld is aan de energiebelasting, krijgt u bij een stijging van de energiebelasting, meer terug voor uw participatie.
 11. Is de postcoderegeling gunstiger dan dat ik zelf zonnepanelen op mijn dak plaats?
  1. Bij zonnepanelen op het eigen dak wordt gebruik gemaakt van de salderingsregeling. Minister Kamp heeft aangegeven dat de salderingsregeling in 2017 wordt geëvalueerd en dat deze regeling mogelijk wordt aangepast (lees: afgeschaft). Hoewel is toegezegd dat salderingsregeling blijft tot tenminste 2020 is het de verwachting dat regeling daarna zal worden afgeschaft. De Regeling Verlaagd Tarief - de 'postcoderoosregeling' - is daarentegen voor 15 jaar gegarandeerd en biedt daarmee een ‘veiligere’ basis om te investeren in zonnepanelen. Bijkomend voordeel van de deelname in de opwek-coöperatie is dat de zonnepanelen bij verhuizing binnen het postcodegebied kunnen ‘mee verhuizen’. Zonnepanelen op het eigen dak worden vaak niet mee genomen naar de nieuwe woning in verband met de hoge demontage kosten. (Bron) Over het algemeen kun je zeggen dat de postcoderoosregeling gunstiger uitvalt. Maar indien u een uitermate geschikt dak heeft kan e.e.a. ook gunstig uitvallen. Maar het draait niet allemaal om geld maar ook om ontzorging en risico’s.
 12. Kan ik bij verkoop van mijn huis blijvend gebruik maken van de regeling?
  1. Ja, mits u blijft wonen binnen de postcoderoos (2591, 2592, 2593, 2594, 2272 of 2273) . Anders kunt u de rechten verkopen aan iemand binnen de postcoderoos, bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van het huis.
 13. Kunnen bij overlijden mijn erfgenamen de zonnepanelenregeling overnemen?
  1. Ja, als uw erfgenamen wonen binnen de postcoderoos ( 2591, 2592, 2593, 2594, 2272 of 2273) . En anders kunnen de erfgenamen de rechten verkopen aan iemand die binnen de postcoderoos woont, bijvoorbeeld aan de nieuwe eigenaar van het huis.
 14. Word ik automatisch lid van de coöperatie?
  1. Ja. Als u mee doet met het zonnepanelenproject bent u automatisch lid. (Zie ook: Inschrijven)
 15. Hoe lang gaan de panelen mee?
  1. We gaan er in de berekeningen vanuit dat ze minimaal 15 jaar meegaan. Dat is een gangbaar uitgangspunt. De verwachting is dat ze echter nog veel langer goed werkend blijven.
 16. Wat is het Kamer van Koophandel nummer van Groen Hofzicht?
  1. Kamer van Koophandel: 66521238
  2. Wat is het bankrekeningnummer van Groen Hofzicht?
  3. NL28INGB0007344356 , t.n.v. Groen Hofzicht Coöperatie U.A.
  4. Wat is het postadres van Groen Hofzicht?
   1. Coöperatie Groen Hofzicht U.A.
   2. p/a Margarethaland 357
   3. 2591 VB Den Haag
  5. Wat is het btw-nummer van Groen Hofzicht?
  6. Het btw-nummer is: 856592560B01