Project Groen Hofzicht in landelijke kijker

Plaatsingsdatum: 12-dec-2016 23:05:46

HIER opgewekt heeft op 5 december jl. de Lokale Energie Monitor 2016 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het aantal energiecoöperaties in de vorm van een project-, wind- of lokale coöperatie is toegenomen van 262 in 2015 naar 313 in 2016. Zij tellen samen rond de 50.000 leden. De projectcoöperaties stijgen gestaag in aantal en noteren in totaal ongeveer 5.000 leden. In 2016 zijn de eerste drie projecten ontstaan op initiatief van een bedrijf. De Monitor betitelt het zonnepanelenproject van Groen Hofzicht in samenwerking met Aegon als een 'mooi voorbeeld' daarvan.

Zes nieuwe coöperaties

Zuid-Holland noteert in 2016 zes nieuwe lokale coöperaties, waaronder Groen Hofzicht die drie wijken in Den Haag en één in Voorburg beslaat. Landelijk gezien springen de noordelijke provincies er duidelijk uit met relatief veel energie-coöperaties per inwoner, zo constateren de samenstellers van de Monitor. Het aantal is ten opzichte van 2015 zelfs weer toegenomen. Een analyse van de regionale verspreiding van de coöperaties laat zien dat de meeste coöperaties in niet-stedelijk gebied actief zijn.

Postcoderozen

De onderzoekers stellen vast dat 2016 het jaar is van de grote zonneparken en de postcoderozen. Er zijn drie grote zonneparken gerealiseerd: in Ameland, Breda en in Garyp staat het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland. Daarnaast zijn er nog meer dan zestig nieuwe kleinere zonnedaken en –parken bijgekomen afgelopen jaar.

6000 huishoudens

In de Monitor is verder te lezen dat er sprake is van meer dan een verdriedubbeling van het totale productievermogen in 2016 tot 23 MWp (gelijk aan stroombehoefte van 6000 huishoudens). Dit correspondeert met een investering van 30 miljoen euro grotendeels opgebracht door burgers. Als alles doorgaat staat er straks in 2018/2019 meer dan 100 MWp collectieve zon. Deze leveren stroom op voor meer dan 25.000 huishoudens.

Over de Monitor De Lokale Energie Monitor geeft een feitelijk beeld geeft van de lokale coöperatieve energiesector in Nederland en wordt samengesteld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en HIER opgewekt. HIER opgewekt is een samenwerking tussen het HIER klimaatbureau en ODE decentraal. HIER opgewekt wordt mede mogelijk gemaakt door Alliander, Enpuls, Stedin en de VNG.