Met zonnepanelen een koelere woon- en werkomgeving

Plaatsingsdatum: 7-aug-2018 12:09:30

De afgelopen weken stroomt de groene energie bovengemiddeld van met zonnepanelen belegde daken. Da's natuurlijk goed nieuws. Minder bekend, maar zeker ook positief zijn de gunstige effecten voor bewoners en anderen die wonen of werken onder die daken. De panelen kunnen namelijk resulteren in een 2 tot 3 graden lagere temperatuur in de ruimte direct onder de daken. Dat bleek uit onderzoek door de Universiteit van Californië in samenwerking met NASA in april 2010.

De onderzoekers stelden ook vast dat in de nacht het omgekeerde effect optrad; het plafond was warmer dan het aan overdag aan zonlicht blootgestelde dak. Bovendien verkleinen de zonnepanelen de thermische belasting van daken. Vooral in geval van oudere warenhuizen belegd met zonnepaneleninstallaties was sprake van energiebesparing en/of voordelen voor het menselijk welbevinden.

Afgaande op de resultaten van dit onderzoek kan de zonnepaneleninstallatie niet alleen winst betekenen voor Groen Hofzicht, maar ook voor de medewerkers en voor het energieverbruik van onze 'dakverstrekker' Aegon. Interessant!