Lokale Energie Monitor 2019 gepresenteerd

Plaatsingsdatum: 2-dec-2019 10:40:25

De productie van duurzame energie door lokale projecten van burgers in Nederland neemt de laatste jaren in rap tempo verder toe. Dat blijkt uit de op 29 november jl. gepubliceerde jaarlijkse Lokale Energie Monitor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lokale energieprojecten in Nederland produceren nu zeventien keer zo veel duurzame energie als in 2015, van 7MWp naar 118,5 MWp, meldde het NRC Handelsblad onlangs.

Er zijn nu in totaal 649 collectieve zonprojecten, waarvan de meeste (94%) op daken. Hiervan zijn er 195 in 2019 in productie genomen (43 MWp): 183 zonnedaken en 12 zonneparken. Met wat er nog in de pijplijn zit, verwachten de opstellers van de Lokale Energie Monitor dat in 2020/2021 de grens van 1000 projecten wordt geslecht.

Enkele onderzoeksresultaten

  • Het totale aantal actieve burgers dat deelneemt aan de energietransitie via een coöperatie en/of crowdfundingplatform schatten we op bijna 85.000, oftewel 1% van alle huishoudens in Nederland.
  • Tweederde van de Nederlandse bevolking positief staat positief tegenover gezamenlijke productie van duurzame energie in de woonomgeving, en dat minstens 30% is bereid deel te nemen aan een energiecoöperatie of windcollectief (Motivaction, 2017).
  • De meeste energiecoöperaties zijn te vinden in Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland. In Noord-Holland zijn er opvallend veel productiecoöperaties met één installatie; onder andere een aantal Zon-coöperaties, coöperaties van VvE’s (in Amsterdam), van de Windcentrale en een andere ontwikkelaar.
  • De meeste lokale energiecoöperaties zijn te vinden in Friesland (64), Gelderland (59) en Noord-Brabant (56), gevolgd door Groningen (46).
  • De meeste nieuwe coöperaties zijn in 2019 opgericht in Utrecht (11) en Gelderland (9).
  • De coöperaties werken op elke geografische schaal samen met collegacoöperaties: lokaal, regionaal en landelijk. Energie Samen coördineert de belangenvertegenwoordiging op landelijk niveau, HIER opgewekt biedt een onafhankelijk landelijk kennisplatform.
  • Niet alle lokale energiecoöperaties zijn coöperaties van burgers. We komen een beperkt aantal coöperaties van agrariërs, bedrijven en (zelfs) gemeenten tegen.

Energiecoöperaties: aantal per miljoen inwoners per provincie (2019)