Communicatie‎ > ‎

Berichten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 27 november 2018

Geplaatst 13 nov. 2018 13:38 door Groen Hofzicht   [ 13 nov. 2018 13:38 bijgewerkt ]

U bent lid van Coöperatie Groen Hofzicht? Dan heeft u vandaag via e-mail de uitnodiging inclusief de stukken ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdagavond 27 november aanstaande.

Graag ontvangen wij uw bevestiging van deelname aan deze ALV uiterlijk 20 november a.s. Dit in verband met de catering door Aegon. U mailt uw bevestiging via groenhofzicht@gmail.com naar Coöperatie Groen Hofzicht.

Kunt u niet aanwezig kan zijn op deze vergadering? Volmacht dan een medelid of het Bestuur! U download daarvoor de volmacht, vult deze in en retourneert hem via groenhofzicht@gmail.com naar Coöperatie Groen Hofzicht. De volmacht is ook als bijlage aan de uitnodiging toegevoegd.

Voor onze leden in Bezuidenhout: meepraten over wijkprogramma

Geplaatst 25 okt. 2018 03:25 door Groen Hofzicht   [ 25 okt. 2018 03:27 bijgewerkt ]

Elk jaar stelt het stadsdeel Haagse Hout, waarvan Bezuidenhout deel uitmaakt, een wijkprogramma op. Dat is een plan van aanpak van de belangrijkste thema’s die bij bewoners leven. Daarbij betrekt de Gemeente Den Haag graag bewoners van de wijk. Je kunt samen met andere wijkbewoners in gesprek over thema’s als duurzaamheid.

Aanmelden
Wil je meepraten? Meld je dan aan voor de chatsessie op 1 november 2018 van 20.00 tot 21.00 uur. Gewoon thuis met de laptop op de bank of achter de computer. Na aanmelding krijg je een e-mail met een link waarmee je kunt inloggen voor de sessie.

Chatsessie
Tijdens de chatsessie kunnen bewoners anoniem reageren op elkaars ideeën over de wijk. Later dit jaar zijn de uitkomsten van de chatsessie bekend. De gemeente verwerkt de ideeën uit de sessie in het wijkprogramma 2018 voor Bezuidenhout midden en oost.

Huidig wijkprogramma
Om een idee te krijgen wat een wijkprogramma inhoudt kan je de editie 2017-2019 voor Bezuidenhout midden en oost downloaden.

Wethouder Liesbeth van Tongeren op bezoek bij Groen Hofzicht

Geplaatst 27 sep. 2018 05:13 door Groen Hofzicht   [ 27 sep. 2018 05:14 bijgewerkt ]

Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie van de Gemeente Den Haag​, zal  vrijdagmiddag 12 oktober 2018 de wijk Mariahoeve bezoeken. Onderdeel van het programma is een bezoek aan het zonnepanelenpark van Groen Hofzicht bij het hoofdkantoor van Aegon. De wethouder is onder meer geïnteresseerd in de verbinding die het bedrijf met de bewoners legt via het beschikbaar stellen van zijn dak voor hun zonnepanelenpark.

In Den Haag zijn er nog vele daken bij bedrijven, coöperaties, scholen en andere instellingen die mogelijkerwijs geschikt zijn voor zonnepanelenparken door bewoners in samenwerking met de eigenaren van de daken. Aegon en andere partijen geven het goede voorbeeld, zie daarvoor het overzicht in dit artikel.

Geïnspireerd om ook het dak van uw bedrijf of instelling beschikbaar te stellen voor een collectief zonnepanelenpark voor omwonenden? Neem dan contact op met een van energiecoöperaties in Den Haag. Zij verkennen graag met u de mogelijkheden. Leg net als Aegon ook de duurzame verbinding met uw buren in de wijk!

Zonnepanelenpark op dak De Nieuwe Regentes gereed

Geplaatst 13 sep. 2018 14:26 door Groen Hofzicht   [ 27 sep. 2018 01:51 bijgewerkt ]

Coöperatie Haags Opgewekt U.A, opgericht door de Groene Regentes, heeft onlangs het zonnepanelenpark op het dak van theater De Nieuwe Regentes opgeleverd. Het dak is gerealiseerd door vrijwilligers van de Groene Regentes en 72 buurtbewoners die 320 zonnepanelen hebben gefinancierd.

Op 25 oktober a.s. neemt de coöperatie haar eerste, coöperatieve zonnedak op theater De Nieuwe Regentes in gebruik. In samenwerking met theater De Nieuwe Regentes begint om 15.00 uur de duurzame theatervoorstelling ‘Buurman in de natuur’, waarna het dak feestelijk wordt geopend. Wethouder Liesbeth van Tongeren verricht de opening. (Time laps van de bouw)

Stand van zaken
Door particulieren gefinancieerde zonnepanelenparken - totaal aantal panelen 1998 stuks - in Den Haag zijn:

  • ZonneVogel, op het dak van de Montessorischool aan de Laan van Poot en op het dak van de Europese school bij de Houtrustbrug, respectievelijk 92 en 185 panelen. Door ZonneVogel Coöperatie U.A.
  • Zon der Gaslaan, op het dak van Sporthal Gaslaan. Door Coöperatieve Zon der Gaslaan (van de Groene Regentes), 240 panelen, deelnemers uit vooral Regentesse- en Valkenboskwartier
  • Zon op Museon, op het dak van het Museon. Door Coöperatie Zon op Museon (van BES - BuurtEnergie Statenkwartier), 208 panelen, deelnemers uit vooral het Statenkwartier
  • Groen Hofzicht, op het dak van het Aegon-hoofdkantoor. Door Coöperatie Groen Hofzicht, 539 panelen, 59 deelnemers uit Bezuidenhout, Marlot, Mariahoeve en Essesteijn (Voorburg)
  • Zon op World Forum, op het dak van het World Forum The Hague. Door Coöperatie Zon op Museon (van BuurtEnergie Statenkwartier), 258 panelen, deelnemers uit vooral het Statenkwartier
  • Langebeesten Energiek, op het dak van Poppodium Paard. Door Coöperatie Langebeesten Energiek, 156 panelen, 45 deelnemers uit het centrum
  • Haags Opgewekt, op het dak van theater De Nieuwe Regentes. Door Coöperatie Haags Opgewekt (van de Groene Regentes), 320 panelen, 72 deelnemers uit vooral Regentesse- en Valkenboskwartier

In ontwikkeling is: Zonnepark 't Oor in Bezuidenhout, een deel van de panelen op het zonnepark is eigendom van de leden van de energiecoöperatie ’t Oor (van Energie van Hollandsche bodem), inschrijving gesloten.

Ook uw dak beschikbaar stellen?
Er is duidelijk belangstelling onder Haagse burgers voor deelname aan coöperatieve zonnepanelenparken. Wilt u het dak van uw school, bedrijf of organisatie daarvoor beschikbaar stellen? Neem dan contact op met de coöperatie in uw wijk of buurt en de Gemeente Den Haag.

Met zonnepanelen een koelere woon- en werkomgeving

Geplaatst 7 aug. 2018 05:09 door Groen Hofzicht   [ 7 aug. 2018 05:18 bijgewerkt ]

De afgelopen weken stroomt de groene energie bovengemiddeld van met zonnepanelen belegde daken. Da's natuurlijk goed nieuws. Minder bekend, maar zeker ook positief zijn de gunstige effecten voor bewoners en anderen die wonen of werken onder die daken. De panelen kunnen namelijk resulteren in een 2 tot 3 graden lagere temperatuur in de ruimte direct onder de daken. Dat bleek uit onderzoek door de Universiteit van Californië in samenwerking met NASA in april 2010.

De onderzoekers stelden ook vast dat in de nacht het omgekeerde effect optrad; het plafond was warmer dan het aan overdag aan zonlicht blootgestelde dak. Bovendien verkleinen de zonnepanelen de thermische belasting van daken. Vooral in geval van oudere warenhuizen belegd met zonnepaneleninstallaties was sprake van energiebesparing en/of voordelen voor het menselijk welbevinden.

Afgaande op de resultaten van dit onderzoek kan de zonnepaneleninstallatie niet alleen winst betekenen voor Groen Hofzicht, maar ook voor de medewerkers en voor het energieverbruik van onze 'dakverstrekker' Aegon. Interessant!

Zonnepaneleninstallatie zeer op dreef in juli 2018

Geplaatst 1 aug. 2018 05:48 door Groen Hofzicht   [ 1 aug. 2018 05:48 bijgewerkt ]

Op 23 juli jl. wekte het zonnepanelenpark al evenveel groene stroom als in geheel 2017. Inmiddels is het 1 augustus en kunnen we terugkijken op een zeer productieve maand juli. Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER), die zich baseert op gegevens van Energieopwek.nl, werd in de zomermaand landelijk 75 procent meer zonnestroom opgewekt in vergelijking met juli 2017. Vooral in het begin van de maand produceerden zonnepanelen veel energie. Vorige week, toen het KNMI officieel een hittegolf aankondigde, was de opbrengst op sommige dagen juist niet zo hoog, zo meldt Nu.nl vandaag. Zonnepanelen wekken namelijk vooral veel stroom op bij koele omstandigheden met veel zonuren. 


Op 25 januari 2017 gingen de eerste 134 van de in totaal 539 panelen in bedrijf. Gevolgd door nog eens 405 panelen op 24 mei 2017. De 2017-cijfers voor de maanden augustus tot en met december als referentie nemend, zouden we weleens kunnen uitkomen op zo'n 120 MWh voor geheel 2018. Begin januari 2019 lees je hier of dat inderdaad is gelukt.

Coöperatie Groen Hofzicht op Duurzaamheidsfestival Mariahoeve - 14 april 2018

Geplaatst 10 apr. 2018 13:56 door Groen Hofzicht   [ 11 apr. 2018 00:02 bijgewerkt ]


Verduurzamen van jouw wijk, woning en voeding? Op zaterdag 14 april aanstaande kan je er de nodige inspiratie voor opdoen tijdens het Duurzaamheidsfestival Mariahoeve van 11.00 tot 17.00 uur in het
 Wijkcentrum aan de Ivoorhorst 155. Voor huurders én eigenaren van woningen zeker een bezoek waard! Wandel hieronder alvast door het divers en smakelijk samengesteld programma. Ook Coöperatie Groen Hofzicht is er met een stand present.  

Wijkenergieplan
De gemeente Den Haag heeft de ambitie om de komende vijf jaar 25.000 à 30.000 woningen en 5.000 bedrijfspanden klimaatneutraal en aardgasvrij te maken. Er wordt gestart met 10 focuswijken waarvan Mariahoeve er een is. Ook voor deze wijk zullen de gemeente, overheden en marktpartijen samen met de buurt een wijkplan voor schone energie maken. De gemeente en Stadsdeelkantoor Haagse Hout gaan daar met jou graag over in gesprek.

Woning
Wat doen woningbouwcoöperaties Staedion en Vestia om de wijk te verduurzamen? Wat vind je als huurder wat er moet gebeuren? Grijp de kans om dat met jouw coöperatie te bespreken. Als bewoner kan je vaak op eenvoudige wijze aan energiebesparing doen. De Stichting Aarde-Werk presenteert daarvoor de energiebespaarbox. Hou Van Je Huis van de gemeente Den Haag tonen op het festival een reeks van duurzame oplossingen voor jouw woning. Deze organisatie laat samen met Coöperatie HOOM en de Groene Regentes zien hoe je samen energie kunt besparen.

https://sites.google.com/site/groenhofzicht/communicatie/berichten/cooeperatiegroenhofzichtopduurzaamheidsfestivalmariahoeve-14april2018/Mariahoeve_17_1mei2016_doorMaxKoninkx.jpg?attredirects=0
Voeding
Loop verder en zie hoe openbare plantsoenen en balkons geschikt zijn te maken voor de kweek van eigen groenten. De Stichting Zelfvoorzienende Leefhectaren laat zien op welke wijze. Bezoek de stand van Permacultuur Den Haag over voedsel verbouwen in de wijk. Ook bijen mogen we rekenen tot 'bewoners' van Mariahoeve. Ze zijn belangrijk voor de bestuiving van vele planten en hebben daarom indirect een rol van ongeveer dertig procent in de keten van al het menselijk voedsel. Tijdens het festival staat de bij dan ook centraal in verscheidene workshops. 

Zelf maken
Hoe vaak heb je al niet gedacht, waarom dit apparaat weggooien en niet repareren? Herstellen is vaker mogelijk dan je verwacht, zo laat Repair Café Mariahoeve zien. Wol en vilt blijken erg geschikt om mooie dingen te maken, de vrouwen van Stichting Vrolijk Werk stellen die graag aan je voor. Tekenatelier & Zeefdrukstudio Wilde Meijs geeft een demonstratie natuurtekenen. Schilderen met natuurlijke pigmenten wordt getoond door Daan in Space. Een tuinwoord maken met zelfgemaakte letters? Dat kan in de workshop van Slow Down en Enjoy.

https://sites.google.com/site/groenhofzicht/communicatie/berichten/cooeperatiegroenhofzichtopduurzaamheidsfestivalmariahoeve-14april2018/Patrrick%20Suer%20-%20soepmobiel%20-%20fete%20de%20la%20nature.jpg?attredirects=0
Opladen
De wandeling over het festivalterrein biedt een breed scala aan workshops en demonstraties. Even opladen? Resto Van Harte en De Soepmobiel zorgen dat jouw energieniveau op peil blijft. Begeleid door zang en gitaar van Mireille Hollaar. De hightea met statushouders en buurtbewoners zal je ook nieuwe inspiratie en energie opdoen. Groen kent geen grenzen!

Kinderen
Terwijl jij je laat inspireren tijdens het Duurzaamheidsfestival Mariahoeve is er voor de kinderen ook een eigen groen speelveld: in het Toverbosch maken zij zelf een pijl en boog met wilgentenen. Solly, de zon-etende robot is er ook. Hij kan met de zonnepanelen in zijn mond zonnestralen “eten”. Kinderen kunnen zelf energie opwekken met Solly. Solly kan de energie die hij eet doorgeven aan zijn vriendje Letty, die er alle kleuren licht van kan maken. En heb je als kind naar steeds energie over? Kom dan slopen tijdens de workshop van Make It Art Worthy. Of kies het springkussen ;-)

Coolste beste idee
Aan het eind van de middag zal wethouder Joris Wijsmuller aanwezig zijn om een prijs uit te reiken aan de basisschoolleerlingen uit Mariahoeve die de prijsvraag "het coolste beste idee over duurzaamheid” hebben gewonnen.

De meer dan 30 organisaties heten jou graag welkom op zaterdag 14 april a.s. Tot ziens in het Wijkcentrum aan de Ivoorhorst 155! 

Algemene Ledenvergadering 20 april 2018

Geplaatst 2 apr. 2018 05:53 door Groen Hofzicht   [ 2 apr. 2018 12:21 bijgewerkt ]

U bent lid van Coöperatie Groen Hofzicht? Dan ontvangt u vandaag via e-mail de uitnodiging inclusief de stukken voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 20 april aanstaande. Het bestuur heet u dan graag welkom. 

Bevestiging
Graag ontvangen wij uw bevestiging van deelname aan deze ALV uiterlijk 13 april a.s. Dit in verband met de catering door Aegon. U mailt uw bevestiging via groenhofzicht@gmail.com naar Coöperatie Groen Hofzicht.

Volmacht
Kunt u niet aanwezig kan zijn op deze vergadering? Volmacht dan een medelid of het Bestuur. U download daarvoor de volmacht, vult deze in en retourneert hem via groenhofzicht@gmail.com naar Coöperatie Groen Hofzicht.

Via het dak verbonden met de buurt

Geplaatst 5 dec. 2017 04:41 door Groen Hofzicht   [ 5 dec. 2017 05:05 bijgewerkt ]

FRITS! is de wekelijkse talkshow van Omroep West. Presentator Frits Huffnagel ontving afgelopen zaterdag 2 december onder meer Maarten Edixhoven, directeur Aegon Nederland. Hij gaf aan dat Aegon in Den Haag blijft en wil graag samen met de samenleving zijn bedrijf nóg sterker verankeren in de hofstad. Als voorbeeld noemde hij onder meer het zonnepanelenpark van Groen Hofzicht op het dak van het Aegon-hoofdkantoor in Mariahoeve.

"Er kwam een idee uit de buurt om zonnepanelen op het vrijwel lege dak te leggen. Nu liggen er 539 zonnepanelen van de coöperatie waarvan de stroom voor de deelnemers is. Daarmee verbind je je met de buurt", aldus de gedreven Aegon-directeur. Sybrand van Haersma Buma (fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer) luisterde met Martijn van der Kooij (schrijver) aandachtig toe.

Bekijk de passage uit het interview terug, vanaf minuut 19.00 tot 22.17.


Algemene Ledenvergadering 7-12-2017

Geplaatst 26 nov. 2017 13:56 door Groen Hofzicht   [ 26 nov. 2017 14:31 bijgewerkt ]

U bent lid van Coöperatie Groen Hofzicht? Dan heeft u onlangs de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 7 december a.s. ontvangen. Het bestuur heet u graag welkom. Kunt u er niet aanwezig zijn? Vul dan de volmacht in. Lees de mail voor meer informatie.

1-10 of 35