Communicatie‎ > ‎

Berichten

Groen Hofzicht op landelijk congres HIER opgewekt 2017

Geplaatst 31 okt. 2017 06:07 door Groen Hofzicht   [ 31 okt. 2017 06:09 bijgewerkt ]

Jaarlijks vindt in november hét evenement HIER opgewekt plaats. Met ruim 900 bezoekers en meer dan dertig sessies is het evenement HIER opgewekt het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Groen Hofzicht zal er een sessie verzorgen over zon op andermans dak, in ons geval: het dak van het hoofdkantoor van Aegon in Mariahoeve, Den Haag. 

Sessie
We geven er antwoorden op vragen als: Hoe is het project aangepakt? Welke afspraken zijn er gemaakt? En hoe is de financiering geregeld? Behalve door Groen Hofzicht zijn er ook presentaties over dit onderwerp door Energiecoöperatie Zuiderlicht​, Duurzaam Groede / Maak onze regio duurzamer en Kennemer Energie​.

Over HIER opgewekt
HIER opgewekt is hét platform voor iedereen die bezig is met lokale duurzame energie, en iedereen die daar interesse in heeft. Voor initiatiefnemers en klanten/leden van energiecoöperaties, maar ook voor samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren en serviceverleners. 

Reminder: ALV 31 augustus 2017

Geplaatst 29 aug. 2017 01:43 door Groen Hofzicht   [ 29 aug. 2017 01:43 bijgewerkt ]

Een reminder voor onze leden: aanstaande donderdag 31 augustus is er een Algemene Ledenvergadering. Zie uw mail voor de agenda en vergaderstukken. Het bestuur heet u er graag welkom!

Plaatsen op wachtlijst

Geplaatst 29 aug. 2017 01:21 door Groen Hofzicht   [ 29 aug. 2017 01:21 bijgewerkt ]

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het zonnepanelenpark van Groen Hofzicht? De panelen zijn allemaal verkocht. Er is wel een wachtlijst. Vul daarvoor dit formulier in:


Puzzel Groen Hofzicht gelegd

Geplaatst 27 jun. 2017 14:10 door Groen Hofzicht   [ 27 jun. 2017 14:11 bijgewerkt ]

Aegon Nederland verraste de leden van Coöperatie Groen Hofzicht met een toepasselijk cadeau: een meer dan 1000 stukjes tellende puzzel van het bovenaanzicht van onze zonnepanelencoöperatie. Erg leuk! Sicco heeft als eerste de puzzel weten te leggen. Hij mailde deze foto naar Groen Hofzicht.

Je bent ook lid van Coöperatie Groen Hofzicht en hebt de puzzel nog niet in jouw bezit? In nieuwsbrief 5, die je op 27 juni ontving, staat waar en tot wanneer je die kan ophalen. Doen!


Video realisatie zonnepanelenpark Groen Hofzicht

Geplaatst 16 jun. 2017 00:41 door Groen Hofzicht   [ 16 jun. 2017 00:41 bijgewerkt ]


Het complete zonnepanelenpark van Coöperatie Groen Hofzicht is sinds 24 mei 2017 in bedrijf. De intekening voor de panelen vond plaats in september 2017. Binnen vier weken waren alle panelen verkocht aan in totaal 60 huishoudens. Vier maanden later werd het eerste deel van 132 panelen in bedrijf gesteld, het tweede deel van 407 panelen volgde op in mei 2017. 

Aan de werving ging een aantal maanden voorbereiding vooraf, na de eerste bijeenkomst bij Aegon in maart 2016. De verzekeraar lichtte daar het aanbod toe om een aantal daken van het hoofdkantoor voor een zonnepanelen-installatie beschikbaar te stellen, te realiseren door omwonenden. Daarop heeft een aantal omwonenden eerst bij buurtgenoten via onder meer het web gepeild of en hoeveel belangstelling ervoor was. Die bleek zeer groot. Dat was het sein voor de initiatiefnemers om er de schouders onder te zetten. In juli richtten zij Coöperatie Groen Hofzicht U.A. op.

In het gehele traject is er intensief en tot volle tevredenheid samengewerkt met een aantal medewerkers van Aegon. Het bedrijf heeft bovenstaand filmpje samengesteld, in overleg met Groen Hofzicht.

Leden bezoeken zonnepanelenpark Groen Hofzicht

Geplaatst 10 jun. 2017 11:23 door Groen Hofzicht   [ 10 jun. 2017 11:27 bijgewerkt ]

Groen Hofzicht en Aegon mochten vandaag een dertigtal geïnteresseerden rondleiden langs de zonnepanelen-installaties van onze coöperatie. Leden, hun partners en kinderen konden ter plekke het resultaat zien van hun investering en het daarop volgende omvangrijke werk van de zeven vrijwilligers, in samenwerking met Aegon en andere partijen.

Filmpje
De bezoekers werden verwelkomd met koffie, thee en een koekje. In een vergaderzaal konden zij een drie minuten durend filmpje bekijken dat door Aegon over de aanleiding, uitvoering en het resultaat van het project is gemaakt. 

Verrassi
ng
Na de rondleiding was er voor de leden gelegenheid om elkaar verder te leren kennen. Bij het verlaten van het pand was er voor elk bezoekend lid een erg leuke verrassing als blijk van grote waardering van Aegon voor het enthousiasme van de leden en de inzet van de vrijwilligers: een puzzel van de installaties op het Aegon-gebouw, waarvan de foto is gemaakt met een drone. Origineel en zeer gewaardeerd!

Complete zonnepanelenpark Groen Hofzicht is in bedrijf

Geplaatst 24 mei 2017 06:39 door Groen Hofzicht   [ 25 mei 2017 14:05 bijgewerkt ]

www.groenhofzicht.nl

Den Haag, 24 mei 2017 - Den Haag is een zonnepanelenpark rijker. Vandaag heeft Coöperatie Groen Hofzicht haar complete installatie van 539 panelen in bedrijf genomen. Die beslaat meerdere dakdelen van het Aegon-hoofdkantoor in de hofstad. De panelen en toebehoren zijn gefinancierd door 60 huishoudens uit de Haagse wijken Marlot, Bezuidenhout, Mariahoeve en uit Voorburg. De zonnepanelen-installatie levert de eerste 15 jaar ruim 1100 MWh groene stroom op en resulteert na 15 jaar in een CO2 besparing van 953 ton.

Het project is getrokken door zeven bewoners uit de deelnemende wijken. “De afgelopen maanden hebben wij naast onze reguliere banen zeer veel werk verzet om samen met Aegon tot dit mooie resultaat te komen,” zegt coöperatievoorzitter Cees Redegeld. “Dat vereist doorzettingsvermogen, volharding en expertise op allerlei gebied. Ook wisselden wij intensief kennis uit met vergelijkbare initiatieven in vooral Den Haag, en konden wij rekenen op steun van onder meer de 
gemeente en Duurzaam Den Haag.”

Verantwoordelijkheid
Het is het eerste zonnepanelenpark in Den Haag van buurtbewoners waarvoor een bedrijf het initiatief heeft genomen. “Aegon neemt zijn bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus”, aldus Rob Spuijbroek, Aegon-directielid. “Dat doen wij met het oog voor de belangen van onder meer onze buren. Daarom hebben wij het zonnepanelenpark van Coöperatie Groen Hofzicht graag mede mogelijk gemaakt.”

Klimaatneutraal
Joris Wijsmuller, wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur van de gemeente Den Haag, wijst op het belang van projecten als die van Groen Hofzicht. "Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn. Dat is alleen te realiseren met bewoners en bedrijven”, zegt hij. “Groen Hofzicht is daarvan een zeer aansprekend voorbeeld. Het is mooi om te zien dat deze initiatieven zichtbaar resultaat opleveren.”

Realisatie
Dit project is mede mogelijk dankzij subsidie van de gemeente Den Haag (initiatievenbudget), het Klimaatfonds Den Haag en Fonds 1818. De leverancier en installateur van de zonnepaneleninstallatie van Coöperatie Groen Hofzicht is SolarNRG uit Poeldijk. 

Stedin sluit tweede deel zonnepanelenpark aan

Geplaatst 13 apr. 2017 01:44 door Groen Hofzicht   [ 13 apr. 2017 01:45 bijgewerkt ]

Stedin brengt deze en de komende week de netaansluiting aan voor de 407 panelen op de daken van het Aegon-hoofdgebouw. Die panelen en hun omvormers zijn inmiddels aangesloten. Het eerste deel van de installatie produceert sinds de derde week van januari dit jaar. Deze installatie telt 132 panelen.

Zodra Stedin de netaansluiting heeft gerealiseerd, wordt de pv-installatie in bedrijf gesteld. Dat wil onder meer zeggen: opstarten, de gsm-modules (voor het op afstand uitlezen van de apparatuur) monteren en testen, programmeren, etc. Als alles volgens planning verloopt is deze installatie in de eerste, uiterlijk tweede week van mei in bedrijf. 

Binnenkort is het mogelijk om via de coöperatiesite uit te lezen hoeveel ons zonnepanelenpark produceert. 

Tweede deel zonnepanelenpark Groen Hofzicht vrijwel gereed

Geplaatst 2 mrt. 2017 13:30 door Groen Hofzicht   [ 2 mrt. 2017 13:31 bijgewerkt ]

Werd in januari van dit jaar het eerste deel van het zonnepanelenpark van Groen Hofzicht opgeleverd en in werking genomen, een maand later ligt de aanleg van het tweede deel goed op schema. Bij aanvang van het project hebben de initiatiefnemers van Groen Hofzicht aangegeven er naar te streven het complete park van 539 panelen in het voorjaar van 2017 in bedrijf te hebben. Zoals het er nu naar uit ziet gaat dat ook lukken.

Op 1 maart jl. inspecteerden Groen Hofzicht samen met SolarNRG en Aegon de voortgang van de bouw. Een foto-impressie van de installaties op twee van de drie dakdelen waarop het zonnepanelenpark van Groen Hofzicht wordt gerealiseerd. Op het andere dakdeel is het eerste deel van de installatie sinds januari 2017 in bedrijf en levert het groene stroom aan het net.

Bekijk hier de foto's van de huidige stand van zaken.

Tweede deel zonnepanelenpark Groen Hofzicht vordert gestaag

Geplaatst 8 feb. 2017 02:39 door Groen Hofzicht   [ 8 feb. 2017 02:39 bijgewerkt ]


SolarNRG bouwt samen met zijn installatiebedrijf gestaag door aan het zonnepanelenpark van Coöperatie Groen Hofzicht, gelegen op de daken van het Aegon-hoofdkantoor in Den Haag. Wekelijks vindt er voortgangsoverleg plaats bij Aegon met de vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Aan het slot van februari 2017 zal de gehele installatie van 539 panelen, waarvan het eerste deel inmiddels in bedrijf is, bedrijfsklaar zijn opgeleverd zo is de planning. 

Bekijk hier de fotoreportage van de aanleg, gemaakt op 8-2-2017. 

1-10 of 24